12/II 2008
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis,  Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 12/II, 2008

Cuprins/ Contents

Rezumate și cuvinte cheie/ Summaries and keywords

Lucrările workshop-ului Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional: cercetare – valorificare – perspective, Alba Iulia, 23-25 octombrie 2008

EVA MÂRZA, Repertoriul tipografilor, editorilor, gravorilor, patronilor cărţilor româneşti (1508-1830). (Proiect CNCSIS 733/2006-2008), p. 9-14

Carte europeană – carte românească

ANCA OPAIŢ, Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, p. 17-25

GABRIELA ŽIBRITOVÁ, Ediţii de cărţi elveţiene în cele mai vechi biblioteci de pe teritoriul Slovaciei (Levoča, Bardejov), p. 26-37

ELENA DAMIAN, Théodore de Bèze în colecţiile Bibliotecii academice clujene (ediţii din secolul al XVI-lea), p. 38-47

OLGA ŞERBĂNESCU, GABRIELLA ZSIGMOND, Detalii despre câteva lucrări de excepţie din patrimoniul Bibliotecii Brukenthal aparţinând secolelor XV-XVIII, p. 48-51

OANA ANDREIA SÂMBRIAN-TOMA, Cărţi spaniole în spaţiul românesc din secolul XVIII, p. 52-59

ANDREEA MÂRZA, Prezenţa gramaticilor de limbă latină tipărite în Transilvania până în anul 1800, p. 60-77

IGOR CERETEU, Prezenţe bibliofile râmnicene din secolele XVIII-XIX în Basarabia, p. 78-97

Cartea românească veche – izvor istoric

CONSTANTIN ITTU, Cartea veche românească, sursă de informaţie heraldică, p. 101-104

IULIANA WAINBERG, Informaţii prezente în prefeţele şi epilogurile tipăriturilor româneşti din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Tipologizare (I), p. 105-111

TEODORA ANCATEU, Mesajul editorial din predosloviile bălgrădene (secolul al XVII-lea), p. 112-119

GABRIELA MIRCEA, IOAN MIRCEA, Biserici şi cărţi vechi româneşti din Ţara Făgăraşului (I), p. 120-149

MARIN SÂMBRIAN-TOMA, Carte veche de istorie din anii 1791-1828 în colecţii din Craiova, p. 150-158

Direcţii în valorificarea cărţii româneşti vechi

ALIN MIHAI GHERMAN, Despre cronologia şi tipologia textelor lui Dosoftei, p. 161-175

NICULINA IACOB, Câmpuri semantice în Vulgata de la Blaj (1760-1761), p. 176-195

DOINA DREGHICIU, GABRIELA MIRCEA, Biblii de Blaj (1795), în arealul actualului judeţ Alba. Repertoriu incipient şi circulaţie, p. 196-210

DANIEL DUMITRAN, Despre geneza şi semnificaţiile unei cărţi „netrebnice”, atribuite lui Samuil Micu: Theologhia dogmatică şi moralicească despre Taine, p. 211-230

ANCA ELISABETA TATAY, Gravurile Triodului de la Buda din 1816, p. 231-243

MARIA BASARAB, Circulare „Bobiene”. Tipărituri bibliofile, p. 244-254

OLIMPIA MITRIC, Contribuţia Bucovinei istorice la valorificarea ştiinţifică a cărţii vechi, p. 255-262

SILVIU BORŞ, Carte românească veche în Biblioteca Centrală a Asociaţiunii. Preocupări de constituire a colecţiei până la 1950, p. 263-282

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Elena-Maria Schatz, Robertina Stoica, Catalogul colectiv al incunabulelor din România, Bucureşti, CIMEC – Institutul de Memorie Culturală, 2007 (Daniel I. Iancu), p. 285-286

Humanistes du bassin des Carpates. I. Traducteurs et éditeurs de la Bible, par István Monok et Edina Zvara avec la collaboration d’Eva Mârza, Brepols Publishers n. v., Turnhout, Belgium, 2007 (Cornel Tatai-Baltă), p. 286-288

Ľubomír Jankovič, Exlibris a supralibros na Slovensku v 16.-19. Storočí (Ex libris şi supralibros în Slovacia sec. XVI-XVIII), Martin, Matica slovenská, 2004 (Eva Mârza), p. 288-289

Contribution à l’histoire intellectuelle de l’Europe: réseaux du livre, réseaux des lecteurs. Edité par Frédéric Barbier, István Monok, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2008 (Iacob Mârza), p. 289-291

Ioan Opriş, Provocarea noilor muzeografii, Brăila, Ed. Istros, 2008 (Florin Bogdan), p. 291-292

Transilvania, XXXVII (CXIII), 2, 2008 (Iacob Mârza), p. 292-294

CRONICA

Workshop: Bibliologie şi patrimoniu cultural naţional: cercetare – valorificare – perspective,CNCSIS 733/2006-2008 (Iacob Mârza), p. 297-298

Lista abrevierilor, p. 313

Lista autorilor, p. 314