2-3 1998-1999
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 2-3, 1998-1999

Cuprins

Lucrările simpozionului ştiinţific Iuliu Maniu (1873-1953). 125 de ani de la naştere – 45 de ani de la moarte, Alba Iulia, 6 Martie 1998

IACOB MÂRZA, Elite şi naţiune. Cuvânt rostit cu prilejul deschiderii lucrărilor Simpozionului / Elites and Nation. Speech Delivered on the Occasion of the Symposium’s Opening, p. 9-10

APOSTOL STAN, Constitutionalism and Legalism in Iuliu Maniu’s Political Thinking and Actions, p. 11-13

SORlN RADU, Unificarea administrativă a României Mari în gândirea politică a lui Iuliu Maniu / The Administrative Unification of Great Romania in Iuliu Maniu’s Political Thinking, p. 15-27

NICOLAE JOSAN, Consideraţii pe marginea prezenţei lui Iuliu Maniu la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 / Considerations Regarding Iuliu Maniu’s Presence at the Great National Assembly in Alba Iulia on 1 December 1918, p. 29-41

MIRCEA POPA, Noi documente privind viaţa şi activitatea lui Iuliu Maniu / New Documents Regarding Iuliu Maniu’s Life and Work, p. 43-51

Lucrările Comisiei Istorice Mixte Româno-Slovace, Alba Iulia, 17-18 iunie 1998

EVA MÂRZA, Întrunirea Comisiei Istorice Mixte Româno-Slovace, Alba Iulia, 17-18 iunie 1998 / The Assembly of the Romanian-Slovak Historical Committee, Alba Iulia, 1th-18th June1998, p. 53-54
 
MILAN KRAJČOVIČ, Kărolyis Regierung und die Slowakei (Die Ausgliederung der Slowakei aus Ungarn), p. 55-65

MÁRIA KRAJČOVIČOVÁ, Consiliul Naţional Slovac din anul 1918 / TheSlovak National Council from 1918, p. 67-71

DORU RADOSAV, 1918 şi comunităţile locale / 1918 and the Local Communities, p. 73-77

IACOB MÂRZA, Perspective contemporane asupra anului 1918 în istoriografia română / Contemporary Perspectives on the Year 1918 in the Romanian Historiography, p. 79-85

ALŽBETA SEDLIAKOVÁ, Istoriografia slovacă privind anul 1918 / The Slovak Historiography Concerning the Year 1918, p. 87-91

ALŽBETA SEDLIAKOVÁ, Rumunica în istoriografia slovacă (1996/1997-1998) / Rumunica in the Slovak Historiography (1996/1997-1998), p. 93-94

STUDII ŞI COMUNICĂRI

STELIAN OBIZIUC, Implicaţiile conflictului otomano-habsburgic asupra evoluţiei politice a Transilvaniei între 1526-1529 / The lmplications of the Ottoman-Habsburg Conflict upon the Political Evolution of Transylvania between 1526-1529, p. 95-105

ANA DUMITRAN, Nobleţe prin cultură: familia Pop de Daia / Nobility Through Culture: the Pop of Daia Family, p. 107-118
 
VASILE RUS, Pe urmele lui Rudolph Bzenszky S. J. Prolegomene la o ediţie critică a operelor sale / Following Father Rudoph Bzenszky S. J. Introductory Drafts to a critical Edition of  His Work, p. 119-146

DANIEL DUMITRAN, Evoluţia instituţională a diecezei greco-catolice de Făgăraş în timpul episcopului Ioan Bob. I. Stadiul cercetării / The Institutional Development of the Greek-Catholic Diocese of Făgăraş During the Episcopacy of Ioan Bob. I. The State of the Research, p. 147-160

MAURA G. GIURA, LUCIAN GIURA, Otto von Bismarck şi românii / Otto von Bismarck and the Romanians, p. 161-175

LUCIAN GIURA, Războiul franco-prusac şi Comuna din Paris reflectate în presa germană din Sibiu / Der französisch-preußische Krieg und Pariser Kommune in der Hermannstädten deutschen Presse, p. 177-182

MARIUS ROTAR, Proiecţii paralele. Proiecţii perspectivă în cazuri de moarte transilvănene de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX: o anchetă în patru timpi / Parallel Projections. Perspective Projections in Cases of Death in Transylvania at the End of the XIXth Century and the Beginning of the XXth Century: an Inquiry in F our Steps, p. 183-199

IOAN I. ŞERBAN, Românii în armata austro-ungară în anii primului război mondial / The Romanians in the Austro-Hungarian Army During the First World War, p. 201-215

VALER MOGA, „Astra” în relaţiile interinstituţionale ale României (1918-1930) / “Astra” in the Inter-Institutional Relations of Romania (1918-1930), p. 217-241

LUCIAN PERIŞ, Monseniorul Octavian Bârlea – o viaţă consacrată Bisericii şi istoriei acesteia (partea I) / Monsignor Octavian Bârlea –  a Life in the Service of the Church and its History (Part 1), p. 243-253

MISCELLANEA

CRISTIAN LUCA, Documenti veneziani riguardanti i Paesi Romeni. Nuove fonti del Cinquecento / Venetian Documents Regarding the Romanian Provinces. New Sources from xvIth Century, p. 255-260

IOAN ALBU, Hermannstädter Inschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, p. 261-277

CORNEL TATAI-BALTĂ, IACOB MÂRZA, Livres avec illustrations de Rubens dans la Bibliothèque Batthyaneum d’Alba Iulia, p. 279-304

RECENZII ŞI NOTE DE LECTURĂ

Spiritualitate transilvană şi istorie europeană, editori Iacob Mârza şi Ana Dumitran, Alba Iulia, 1999 (Zevedei-Ioan Drăghiţă), p. 305-306

Lucian Periş, Le Missioni Gesuite in Transilvania e Moldavia nel Seicento, Cluj-Napoca, „EFES”, 1998 (Ana Dumitran), p. 307-308)

Costin Feneşan, Administraţie şi fiscalitate în Banatul Imperial, 1716- 1778/ Verwaltung und Steuerwesen im Kaiserlichen Banat,1716-1778, Timişoara, Editura de Vest, 1997 (Iacob Mârza), p. 308

Jules Michelet, Leçons au Collège de France1847, publiées par Ambrus Miskolczy (Daniel Dumitran), p. 309-310

Elena-Maria Schatz, Catalogul colecţiei de incunabule, Biblioteca Naţională a României, Bucureşti, 1995 (Iacob Mârza), p. 310

Gheorghe Buluţă, Civilizaţia bibliotecilor, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998 (Eva Mârza), p. 310-311

Adriana Ioniuc, Rolul muzeelor în România interbelică, Iaşi, „Junimea”, 1998 (Zevedei-Ioan Drăghiţă), p. 312

In memoriam Luciani Periş (Ana Dumitran), p. 313