17/II 2013
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ISSN 1453-9306

 

CUPRINS / CONTENTS

STUDII ŞI ARTICOLE

John Chapman, Pottery fragmentation in archaeology: Picking up the pieces, pp. 7-26

Paula Mazăre, Interpretări funcţionale ale „greutăţilor” din lut ars, pp. 27-67

Mihai Gligor, Plastica antropomorfă neolitică din Transilvania. Tradiţie şi inovaţie, pp. 69-82

Sanda Băcueţ Crişan, Arta miniaturală din situl de la Porţ-Corău: statuetele antropomorfe. Studiu preliminar, pp. 83-99

Ileana Burnichioiu, Lavatorium-ul abației Bizere – de la arheologie la reconstituire, pp. 101-121 

Adrian Andrei Rusu, Religios şi non-religios în cultura materială a abaţiei Bizere (Frumuşeni, jud. Arad). Obiecte din bronz (I), pp. 123-154

Vladimir Agrigoroaei, La pierre tombale d’un évêque ‘suffragant’ d’Alba Iulia : Savlvs (†1309/1310?) ou Benedictvs (†1320), pp. 155-172

Oana Toda, Evidence on the engineering and upkeep of roads in late medieval Transylvania, pp. 173-200

Mihaela Sanda Salontai, Biserica din cetatea Târgu Mureş în documente vizuale din secolul al XVIII-lea, pp. 201-220

RAPOARTE DE CERCETARE

Erika Nemes Feketics, Ileana Burnichioiu, Analize ale fragmentelor de frescă descoperite la Bizere în anii 2001-2009 (I), pp. 223-236

Lóránd Kiss, Studiu de parament la biserica ortodoxă „veche” din Galda de Jos, pp. 237-248

RECENZII

A gyulafehérvári székesegyház főszentélye [Corul catedralei din Alba Iulia], Papp Szilárd (red.), Budapest, Teleki László Alapítvány, 2012 (Pál Lővei), pp. 251-257

Lia Bătrâna, Adrian Bătrâna, Biserica „Sfântul Nicolae” din Rădăuţi. Cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra începuturilor Ţării Moldovei, Piatra Neamţ, Editura Constantin Matasă, 2012 (Adrian Andrei Rusu), pp. 257-264 

Mărturii. Frescele Mănăstirii Argeșului, catalogul expoziției organizate de Muzeul Național de Artă al României, Secția Artă Veche Românească, deschisă publicului în perioada 6 decembrie 2012 - 26 mai 2013 (Ana Dumitran), pp. 265-268

Lista abrevierilor

Lista autorilor