10/I 2006
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 10/I, 2006

STUDII SI COMUNICARI

Cuprins/ Contents

Rezumatele și cuvintele cheie
/ Summaries and keywords

ILEANA BURNICHIOIU, „Biserica mica” a cetatii Aiudului în surse din secolul al XIX-lea / The Aiud Fortress’ “Little Church” in the Sources of the Nineteenth Century, p. 7-23

OCTAVIAN TATAR, Disputa habsburgo-otomana din anii 1550-1551 pe seama „mostenirii ungare”. Atitudinea sultanului Süleyman I / The Habsburg-Ottoman Dispute from 1550-1551 on the “Hungarian
Inheritance”: the Attitude of Sultan Süleyman I, p. 25-35

CORNEL TATAI-BALTA, Icoanele împaratesti ale iconostasului catedralei din Blaj / Les icônes impériales de l’iconostase de la cathédrale de Blaj, p. 37-49

GUDOR BOTOND, Cartografie si istoria originilor la Bod Péter / Cartography and History of Origins at Bod Péter, p. 51-65

RADU FILIPESCU, Partidele parlamentare si problema comunismului intern si extern în Adunarea Deputatilor (1919- 1924) / Parliamentary Parties and the Problem of Domestic and International Communism in the House of Deputies (1919-1924), p. 67-83

ALENA FERIANCOVA, The Question of Czechoslovak-German Arbitration Treaty at the Conference in Locarno, p. 85-99

SORIN RADU, Lichidarea social-democratiei din România. Cazul Ion Flueras (august 1944-iunie 1953) / The
Abolition of Social-Democracy in Romania. Ion Flueras Case (August 1944-June 1953), p. 101-131

DORIN DOBRINCU, Formatiuni „minore” de rezistenta anticomunista si fugari solitari din nordul Transilvaniei (1949-1958) / “Minor” Anticommunist Resistance Groups and Solitary Fugitives in Northern
Transylvania (1949-1958), p. 133-146

ELIS NEAGOE-PLESA, „Camarila” lui Gheorghe Gheorghiu-Dej / Gheorghe Gheorghiu Dej’s Inner Circle, p. 147-163

LIVIU PLESA, Mihail Roller si „stalinizarea” istoriografiei românesti / Mihail Roller and the “Stalinization” of
Romanian Historiography, p. 165-177

MISCELLANEA

IACOB MÂRZA, Atitudini fata de patrimoniu la români în secolul Luminilor: colectia de Inscriptiones Dacico-Romanae a lui Ioan Iacob Aron / Romanians Protecting their National Heritage During the Enlightenment: Ioan Iacob Aron’s Collection Inscriptiones Dacico-Romanae, p. 179-185

CALIN ANGHEL, Orasul Sebes în reprezentari de epoca / Sebes Town in Epoch Representations, p. 187-195

TUDOR ROSU, Diploma de doctorat a lui August Treboniu Laurian. O revizuire sumativa / Le diplôme de
doctorat de A.T. Laurian. Une révision cumulative, p. 197-204

DAN DUMITRAS, Ioan Bianu – aspecte inedite din perioada tineretii (1856/7-1876) / Ioan Bianu – Novelty Aspects in His Youth (1856/57-1876), p. 205-216

EVA MÂRZA, ZEVEDEI DRAGHITA, Un catalog al bibliotecii profesorului blajean Ioan Ratiu (1869-1917) / A Catalogue of Professor Ioan Ratiu’s Library from Blaj Town (1869-1917), p. 217-240

MIHAIL DAESCU, Rebeliunea legionara si sfârsitul regimului national-legionar în judetul Alba / The Iron Guard’s Rebellion and the End of the National-Legionary Regime in Alba County, p. 241-249

DISCUTII

IOAN OPRIS, Lideri culturali ardeleni si modernitatea unor concepte de protejare a bunurilor culturale (1940-1945) / Leading Intellectuals of Transylvania and the Modernity of Their Interest in the
Protection of the National Heritage (1940-1945), p. 251-264

ADRIAN SIMION, Bibliografia nationalismului comunist în România lui Gheorghe Gheorghiu-Dej / The
Bibliography of the Romanian Communist Nationalism of the Gheorghe Gheorghiu-Dej Period, p. 265-277

REMUS CÂMPEANU, Repere ale traditiei si inovatiei istoriografice la Institutul de Istorie „George Barit” din Cluj în perioada 2002-2005 / Tradition and Innovation in Historiography at the “George Barit” Institute
of History from Cluj between 2002-2005, p. 279-284

RECENZII, NOTE DE LECTURA András W. Kovács, The History of the Wass de Czege Family, Hamburg, 2005 (Cosmin Popa-Gorjanu), p. 285-286

Pius II Papa, Epistola ad Mahumetem, Einleitung, kritische Edition, Übersetzung von Reinhold
F. Glei und Markus Köhler, Trier, 2001
(Andreea Mârza), p. 286-287

Pr. Nicolae Bolea, Biserica Ortodoxa Româna din Transilvania în secolele XV-XVII si legaturile
ei cu Patriarhia Ecumenica, Alba Iulia, 2006
(Ana Dumitran), p. 288-299

Reprezentari ale mortii în Transilvania secolelor XVI-XX, coord. Mihaela Grancea, Cluj-Napoca,
2005; Discursuri despre moarte în Transilvania secolelor XVI-XX, volum de studii editat de
Mihaela Grancea si Ana Dumitran, Cluj-Napoca, 2006
(Tudor Rosu), p. 299-307

Zenovie Pâclisanu, Biserica si românismul. Studiu istoric, editie îngrijita de Ioan Tîmbus, Târgu-
Lapus, 2005
(Iacob Mârza), p. 307-310

Lucian Nastasa, Intelectualii si promovarea sociala (Pentru o morfologie a câmpului universitar),
Cluj-Napoca, 2004
(Iacob Mârza), p. 310-311

Alexandru Zub, Romanogermanica. Secvente istoriografice, Iasi, 2006 (Iacob Mârza), p. 311-312

VARIA

EVA MÂRZA, Nota despre sedinta Comisiei istoricilor români si slovaci, Arad – Nadlac, 22-26 mai 2006, p. 313-314

MARIUS PORUMB, Monumentele istorice transilvane, patrimoniul cultural al României, p. 315-317

IACOB MÂRZA, Alexandru Zub sau puterea de seductie a istoriei, p. 319-325