11/I 2007
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS, SERIES HISTORICA, 11/I, 2007

Cuprins /Contents

Rezumatele și cuvintele cheie/ Summaries and keywords

STUDII

DECEBAL NEDU, Expediţii militare romane în regiunea sallentină, 307 şi 302 a. Chr. / Roman Military Expeditions in the Sallentine Area, 307 and 302 B.C., p. 7-27

BARBARA DEPPERT-LIPPITZ, Überlegungen zur goldenen Zwiebel-knopffibel aus dem gepidischen Fürstengrab Apahida I / Consideraţii asupra fibulelor din aur tip „bulb de ceapă” din mormântul princiar gepid Apahida I, p. 28-43

PAUL FREEDMAN, Some Basic Aspects of Medieval Cuisine / Aspecte de bază ale gastronomiei medievale, p. 44-60

Simpozionul Pietre pentru zidirea românităţii moderne: vechile tipărituri de la Blaj (1747-1830). 260 de ani de la debutul oficinei tipografice. Alba Iulia, 25-26 octombrie 2007

NICULINA IACOB, IOAN CHINDRIŞ, Bibliile blăjene din secolul al XVIII-lea – modelatoare ale culturii şi limbii române literare premoderne / Les Bibles édités à Blaj pendant le XVIIIème siècle – de véritables modeleurs de la culture et de la langue roumaine littéraire pré-moderne, p. 61-73; p. 74-83

IOAN OROS, Modalităţi de creştere a colecţiilor bibliotecilor parohiale practicate la Blaj (1747-1876). Cazul Ţării Silvaniei / Modalités et indicateurs de croissance des collections appartenant aux bibliothèques des paroisses pratiqués à Blaj (1747-1876). Le cas de Ţara Silvaniei, p. 84-100; p. 101-113

GABRIELA MIRCEA, IOAN MIRCEA, Ediţii şi stocuri de tipărituri blăjene din anii 1807-1818, consemnate bibliografic şi documentar: o nouă etapă de abordare / Editions and Printing Stacks from Blaj 1807-1818, Bibliographically and Documentarily Recorded: a New Approach, p. 114-132

OLIMPIA MITRIC, Prezenţa cărţii blăjene în fonduri şi colecţii din Bucovina istorică / The Presence of the Blaj Books among Stocks and Collections in Historical Bukovina, p. 133-138

DORIN TEODORESCU, Cartea blăjeană în arealul sud-vestic al României / Blaj Books in South-Western Romania, p. 139-145

MARIA BASARAB, Consemnări documentare despre tipăriturile de Blaj / Notes documentaires sur les ouvrages imprimés à Blaj, p. 146-152

DISCUŢII: Repere şi perspective în istoriografia contemporană

OVIDIU COTOI, Observaţii privitoare la tehnologia şi materiile prime utilizate la prepararea pastei ceramicii Cucuteni C / Remarks Concerning the Technology and Raw Materials Used to Prepare the Paste for Cucuteni C Pottery, p. 153-160

MIHAI GLIGOR, Situl arheologic de la Alba Iulia – Lumea Nouă. Istoricul cercetărilor / Archaeological site of Alba Iulia – Lumea Nouă. The History of Research, p. 161-178

ANDREEA RALUCA BARBOŞ, Premisele cultului imperial. Caius Iulius Caesar (101-44 a. Chr.) / The Premises of the Roman Imperial Cult. Caius Iulius Caesar (101-44 B.C.), p. 179-194

LAURA STANCIU, Despre istoria istoriografiei iluministe central-europene. Direcţii-repere-tendinţe contemporane/ Delimitations in the Writing of the History of Central European Historiography of Enlightenment. Guide marks - Directions - Contemporary Tendencies, p. 195-226

ANA-MARIA ROMAN-NEGOI, Rerum Spectantium – un laborator istoric surprins prin prisma intervenţiilor autorului la textele istorice utilizate / Rerum Spectantium – Personal Intervention Typology of a History Laboratory, p. 227-236

DANIEL DUMITRAN, Edictul de toleranţă iosefin în Transilvania: repere istoriografice şi perspective ale cercetării / The Josephine Edict of Tolerance in Transylvania. Historigraphic Milestones and Research Perspectives, p. 237-248

ANCA CÂMPIAN, Pragmatism şi feminism. Noi direcţii de cercetare / Pragmatism and Feminism. New Research Directions, p. 249-256

MARIUS ROTAR, TUDOR ROŞU, Eroism şi moarte la românii transilvăneni (sec. XIX - prima jumătate a sec. XX). O posibilă anchetă / Heroism and Death as Seen by the Transylvanian Romanians (from the 19th to the First Half of the 20th Century). A possible investigation, p. 257-266

EVA MÂRZA, Nicolae Iorga şi cartea românească veche / Nicolae Iorga et le livre roumain ancien, p. 267-277

Ivana Šusteková, Slovaks in Romania – the Past and the Present / Slovacii din România – trecut şi prezent, p. 278-285

MISCELLANEA

OCTAVIAN TĂTAR, Problema Transilvaniei în rapoartele diplomaţilor Casei de Austria la Istanbul în perioada 1547-1550 / Transylvanian Issues Reflected in the Reports of the House of Austria Diplomats in Istanbul in 1547-1550, p. 286-302

CĂLIN ANGHEL, Surse istorice din secolele XVI-XVIII privind oraşul Sebeş / Historical Sources about Sebeş Town from the 16th-18th Centuries, p. 303-311

Cornel Tatai-BaltĂ, Uşile diaconeşti ale iconostasului catedralei din Blaj / Les portes laterales de l’iconostase de la cathedrale de Blaj, p. 312-322

ZEVEDEI-IOAN DRĂGHIŢĂ, Abateri şi pedepse disciplinare la Gimnaziul din Blaj (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) / Misdemeanor and Disciplinary Punishments in Blaj Gymnasium (the Second Half of the 19th Century), p. 323-330

TOMA GORONEA, O încercare de recuperare a unui model arhitectural. Locuinţa tradiţională din zona Ceru Băcăinţi, judeţul Alba / An Attempt to Recover an Architectural Model. Traditional Abode in the Area Ceru Băcăinţi, Alba District, p. 331-350

FONTES

SORIN ARHIRE, Situaţia cetăţenilor britanici în timpul statului naţional-legionar din România / The Status of British Citizens during the National-Legionary State in Romania, p. 351-387

IACOB MÂRZA, Zenovie Pâclişanu şi pledoaria pentru „problema Transilvaniei” (1946) / Zenovie Pâclişanu et le plaidoyer pour „problème transylvain” (1946), p. 388-414

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Kék vér, fekete tinta. Arisztokrata könyv-gyűjtemények 1500-1700, felelős kiadó Monok István, Debrecen, s.a. (Eva Mârza), p. 415-416

Florian Dudaş, Vechile tipărituri româneşti din Ţara Bihorului, Timişoara, 2007 (Silviu-Iulian Sana), p. 416-417

Ana Dumitran, Poarta ceriului, Alba Iulia, 2007 (Benone Simeon Scrob), p. 417421

Toma Goronea, Fortificaţia bastionară de tip Vauban de la Alba Iulia (prima jumătate a secolului al XVIII-lea), Alba Iulia, 2007 (Iacob Mârza), p. 421-424

Laura Stanciu, Între Răsărit şi Apus. Secvenţe din istoria Bisericii românilor ardeleni (prima jumătate a sec. al XVIII-lea), Cluj-Napoca, 2008 (Gudor Botond), p. 424-427

Victor Tudor Roşu, August Treboniu Laurian (1810-1881): discurs istoric romantic,Cluj-Napoca, 2008 (Laura Stanciu), p. 427-431

Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19, Bucureşti, 2005 (Tudor Roşu), p. 432-434

Daniel Hrenciuc, Maghiarii în Bucovina (1774-1941), Iaşi, 2006 (Dorin Petresc), p. 435-437

Interstitio. East European Review of Historical Anthropology, vol. I, nr. 1, June 2007 (Liviu Zgârciu), p. 437-439

CRONICA

Simpozionul „Repere şi perspective în istoriografia contemporană”, Alba Iulia, 1 iunie 2007 (Sorin Arhire), p. 440

Simpozionul „Pietre pentru zidirea românităţii moderne: vechile tipărituri de la Blaj (1747-1830). 260 de ani de la debutul activităţii oficinei tipografice”, Alba Iulia, 25-26 octombrie 2007 (Doina Dreghiciu, Diana Violeta Ciugudean), p. 441

IACOB MÂRZA,
Laudatio: Ipostazierea istorică a destinului uman (rostită cu prilejul ceremoniei decernării titlului de Doctor honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia academicianului Camil Mureşanu, 6 februarie 2007), p. 442-448

CAMIL MUREŞANU,
Conştiinţa europeană (discurs rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor honoris causa al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 6 februarie 2007), p. 449-453

In memoriam Ioan Andriţoiu (Cristian I. Popa), p. 454-455

Lista autorilor, p. 456-457