14/II 2010
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis. Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 14/II, (2010)

Unirea religioasă a românilor ardeleni. Lucrările celei de-a cincea întâlniri, Alba Iulia, 12-16 iulie 2010

Cuprins/ Zusammenfassung

JOHANN MARTE, Vorwort, p. 5

Înţelegerea unirii

BOTOND GUDOR, Imaginea unirii religioase între reformaţi, în Transilvania: notarul general (vicarul episcopal) Péter Bod (1712-1769) / Das Bild der kirchlichen Union unter den Reformierten Siebenbürgens: der Generalnotar (bischöflicher Vikar) Péter Bod (1712-1769), p. 9-26

JÓZSEF MARTON, Viaţa şi activitatea cardinalului Kollonich / Kardinals Kollonich Leben und Werk, p. 27-35

IOAN MITROFAN, Unirea de la 1700 în viziunea episcopului Ioan Inochentie Micu-Klein/ Die Union vom 1700 in der Vision des Bischofs Inochentie Micu-Klein, p. 37-49

Opoziţia faţă de unire

WOLFGANG NIKOLAUS RAPPERT, Gab es im Jahr 1701 eine Wiederweihe? Eine semantische und historische Analyse / A existat în anul 1701 o rehirotonire? O analiză semantică şi istorică, p. 53-69

NICOLAE CHIFĂR,
Contestarea unirii cu Biserica Romei în ţinuturile Braşovului şi Sibiului / Die Bekämpfung der Union mit der Kirche aus Rom in der Gegenden von Kronstadt und Hermannstadt, p. 71-83

DANIEL DUMITRAN, Acţiuni împotriva unirii religioase anterioare lui Visarion Sarai / Handlungen gegen die religiöse Union vor Visarion Sarai, p. 85-94

Ecleziologia

ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Verschiedenes Verständnis im 17./18. Jahrhundert von Grundtatsachen und theologischen Grundbegriffen bezüglich der Siebenbürger Kirchenunion / Înţelegerea diferită, în secolele XVII-XVIII, a realităţilor fundamentale şi a noţiunilor teologice de bază cu privire la Unirea bisericească din Transilvania, p. 97-112

În timpul Mariei Tereza

MIHAI SĂSĂUJAN, Consideraţiile ministrului Johann Christof Bartenstein privitoare la relaţiile dintre Bisericile Răsăriteană şi Apuseană şi la raporturile confesionale (unit - neunit) din Transilvania, la mijlocul secolului al XVIII-lea/ Die Aüsserungen des Ministers Johann Christof Bartenstein in Bezug auf die Beziehungen zwischen der Kirchen des Ostens unde des Westens und auf die confessionellen Verhältnisse in Siebenbürgen (uniert - nicht uniert) zur Mitte des 18. Jahrhunderts, p. 115-132

LAURA STANCIU, Pionierii Blajului şi Unirea (la mijlocul secolului al XVIII-lea)/ Die Pioniere aus Blaj und die Union Mitte des 18. Jahrhunderts, p. 133-147

IACOB MÂRZA, Şcolile de la Blaj (1754) şi Unirea religioasă / Die Schulen in Blaj (1754) und die kirchliche Union, p. 149-159

Recenzii, note de lectură

Zenovie Pâclişanu, Relatio Rumenorum e terris coronae Sancti Stephani ad Reformationem saec[ulis] XVI et XVII / Legătura românilor de pe pământurile coroanei Sf[ântului] Ştefan cu Reforma în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, Viena, 1912, ediţie îngrijită deAndreea Mârza şi Iacob Mârza, Sibiu, Editura Techno Media, 2010 (Botond Gudor), p. 163-165

István Bitskey, Petrus Cardinalis Pazmany, Archiepiscopus Strigoniensis, Trnava, 2010 (Iacob Mârza), p. 165-168

Ernst Christoph Suttner, Quellen zur Geschichte der Kirchenunionen des 16. bis 18. Jahrhunderts, mit Erläuterungen von Ernst Christoph Suttner. Herausgegeben von Barbara Hallensleben und Nikolaus Wyrwoll, Freiburg, Institut für Ökumenische Studien der Universität Freiburg Schweiz, 2010 (Iacob Mârza), p. 168-171

Lista abrevierilor, p. 181

Lista autorilor, p. 183