21/II 2017 (Palaces II)
    AUASH

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS SERIES HISTORICA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ISSN 1453-9306

 Cover: the castle Kornis in Mănăstirea/Szentbenedek (Cluj County),

1940 (http://www.fortepan.hu, 24203)

 

CONTENTS/CUPRINS

 

Ileana BURNICHIOIU, Introduction, pp. 5-8

Zsuzsanna KOPECZNY, Medieval Noble Residences in the Danube-Tisza-Maros Region during the Ottoman Wars, pp. 11-29

Zsolt KOVÁCS, Political Emblems in the Decoration of Transylvanian Noble Residences in the 17-18th Centuries, pp. 31-73

Béla Zsolt SZAKÁCS, More Medieval than Ever: Rebuilding Castles in East-Central Europe, pp. 75-94

 

RESEARCH REPORTS / RAPOARTE DE CERCETARE

Ileana BURNICHIOIU, Incintele estice ale Palatului princiar din Alba Iulia. Cercetări de parament din anii 2014-2017, pp. 97-138

Balázs HALMOS, Katalin MARÓTZY, Ileana BURNICHIOIU, Cercetări parietale și relevee detaliate de arhitectură la Palatul Principilor din Alba Iulia –  zona „Porții Prepozitului”, p. 139-167

Stefan WAGNER, Cercetări de parament pe sectorul sudic al castrului roman de la Alba Iulia – fațada aripii D de la Palatului Principilor (2017), pp. 169-186

 

STRATEGIES; PROJECTS / STRATEGII; PROIECTE

Tímea BERKI, Zsolt CSÓK, Árpád FURU, Csilla HEGEDÜS, Bálint SZABÓ, Attila WEISZ, A Bonchidai Bánffy-Kastély – Integrált Védelmi Projekt, p. 189-210

Dorotthya MAKAY, Contribuții la strategia de valorificare a rezidențelor istorice din Transilvania, pp. 211-245

 

BOOK PRESENTATION / PREZENTARE DE CARTE

Gábor Margittai, Tiltott kastély. Erdélyi történelmi családok a jóvátétel útvesztőiben (Budapest: Scolar Kiadó, 2017), 254 p. (István KOVÁCS), pp. 249-252

Abstracts, pp. 253-256

List of authors, pp. 257