13 2009
    AUASH

Annales Universitatis Apulensis, Series Historica

Editor: Universitatea "1 Decembrie 1918"

ISSN 1453-9306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES HISTORICA, 13, 2009

Cuprins/ Contents

Rezumate și cuvinte cheie/ Summaries and keywords

STUDII

FRANZ GRIESHOFER, Museen als Speicher des kulturellen Erbes, p. 7-17

DANIEL DUMITRAN, Reformarea clerului parohial în timpul episcopului Ioan Bob.
Un posibil model
, p. 19-38

Tradiţie şi interdisciplinaritate în cercetarea arheologică actuală

BEATRICE CIUTĂ, Reconstituirea climatului din Holocen. Influenţa factorilor de mediu asupra vegetaţiei, p. 41-49

MIHAI GLIGOR, Materiale ceramice Foeni din Transilvania, p. 51-57

SANDA BĂCUEŢ-CRIŞAN, Consideraţii privind lingurile-biberon neolitice, p. 59-68

DAN BĂCUEŢ-CRIŞAN, Vasele amforoidale medievale timpurii din vestul şi nord-vestul României, p. 69-87

CĂLIN ŞUTEU, A review on the current sampling requirements for the archaeomagnetic dating method – a guide for the archaeologist, p. 89-95

DISCUŢII

COSMIN POPA-GORJANU, Repere în istoriografia nobilimii medievale europene, p. 99-113

EVA MÂRZA, ANDREEA MÂRZA, Transilvania în opera polihistorului slovac Mathias Bel (1684-1749), p. 115-123

TUDOR ROŞU, A. T. Laurian, editor şi redactor la Magazin istoric pentru Dacia, p. 125-145

DAN MIRCEA MAZĂLU, Aspecte ale domniei lui Alexandru Ioan Cuza în opera istoricului
Alexandru Lapedatu
, p. 147-160

IACOB MÂRZA, Recuperare istoriografică postdecembristă: preotul greco-catolic
şi istoricul Zenovie Pâclişanu (1886-1957
, p. 161-170

LIVIU ZGÂRCIU, Ioachim Crăciun şi militanismul istoriografiei clujene interbelice, p. 171-181

PETER CHRASTINA, Historical Geography in the 21st century, p. 183-195

MISCELLANEA

OCTAVIAN TĂTAR, Familia nobiliară de Geoagiu de Sus (Gyogh) în secolul al XIII-lea, p. 199-209

CORNELIA POPA-GORJANU,
Relaţiile lui Nicolaus Olahus cu Erasmus de Rotterdam, p. 211-221

ANA DUMITRAN, ELENA-DANIELA CUCUI, SAVETA-FLORICA POP,
Nistor Dascălul: contribuţii la biografia unui zugrav din
prima jumătate a veacului al XVIII-lea
, p. 223-254

MIRCEA BARON,
Legături social-economice între Ţara Haţegului şi
Valea Jiului în zorii epocii moderne. Contribuţia la
popularea Văii Jiului şi la constituirea sistemului de aşezări din această zonă
, p. 255-271

RECENZII, NOTE DE LECTURĂ

Vocabularium parvum scripturae latinae, ediderunt
Juraj Šedivý, Hana Pátková, Bratislava - Praha, 2008
(Andreea Mârza), p. 275

Ana Maria Roman Negoi, Recuperarea unui destin,
Gheorghe Şincai, Hronica românilor
, Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2009
(Gudor Botond), p. 275-280

Cornel Tatai-Baltă, Vasile Şt. Crişan (1949-2003), Alba Iulia,
Editura Altip, 2009 (Iacob Mârza)
, p. 280-282

Ioan Opriş, Managementul muzeal, Târgovişte,
Editura Cetatea de Scaun, 2008
(Eva Mârza), p. 282-284

*

Notă despre şedinţa Comisiei istoricilor români şi slovaci.
Bratislava, 28-30 mai 2008
(Eva Mârza), p. 287-288

Lista abrevierilor, p. 302-303